Lisainfo: E-L 9.00-18.00 | Tel. +372 55 55 40 40 | E-mail: info@katus24.ee

Seina- ja katuseredelid

Statsionaarsed seinaredelid tagavad juurdepääsu katusele, nende paigaldus- ja kasutusstandardid on kindlaks määratud ehitusnormides ja ehitusreeglites. Ohutud läbipääsud on vajalikud  takistamatuks juurdepääsuks katusele. Optimaalne koht seinaredeli jaoks on maja otsaseinas, kus tõusu katusele ei takista katuse äärtele kogunenud lumi. Kõik statsionaarsed seina- ja katuseredelid toodetakse Soomes.

Garanteeritud ohutus

ORIMA moodulredelisüsteemis on kuus liiki erineva pikkusega redeleid. Tänu nende moodulite seostamisele võite Te konstrueerida mistahes pikkusega redeli, säilitades seejuures redelite astmete vahekauguse 30 cm. Kõik moodulredelid on kaetud püsiva korrosioonivastase pulbervärviga. Redelitestandardvärvid: valge, pruun, hall, must ja punane. Tellimusel on võimalikud teised värvitoonid. ORIMA ametlikud edasimüüjad pakuvad professionaalseid paigaldusteenuseid. Peale selle, montaaži ja paigaldus võib teostada ka iseseisvalt, järgides meie lihtsaid ja täpseid montaažjuhendeid.

Moodulredeleid valmistatakse ilma keevituseta kuumtsingitud terasest ovaalsetest torudest mõõduga 25x45 mm. Astmed on valmistatud ümartorust diameetriga 25 mm ja kinnitatud redeli juhtrööbaste külge maksimaalse jäikuse ja ohutuse tagamiseks. Kõik redelid on läbinud katsetused staatilise koormusega 260 kg normaalse ekspluatatsiooni tingimustes. Katsetuste ajal pöörati erilist tähelepanu seinaredelite juhtrööbaste tugijalastele. Just vastupidavad tugijalased eristavad ORIMA redeleid teiste tootjate toodangust.

ORIMA SEINAREDELID

Pääs katusele on lihtne ja mugav, kui kui fassaadiredel on valmistatud kvaliteetsest materjalist vastab viimastele paigaldusnormidele. Seinaredeli peab paigaldama nii, et ülemine aste oleks ühel tasandil karniisi äärega või teise eendiga täpsusega ±100 mm. Siis alumine aste peab olema 1000-1200 mm kõrgusel maapinnast. Redeli ülemised jalased kinnitatakse võimalikult lähemale karniisile, soovitavalt astmete esimese sammu tasemel.

Kasutades tugitorusid, mis on pikemad kui 600 mm , tuleb ülemised tugitorud täiendavalt kinnitada karniisile. Redeli kaugus seinast võib olla reguleeritav 200 mm kuni 1300mm, sammuga 100 mm. Redelid kinnitatakse alati karkassi konstruktsioonide külge, kus kinnituskohad tuleb ette näha juba maja ehitamisel karkasstööde käigus.

Kui fassaadi kõrgus ületab 8 m , on vaja paigaldada relsid julgestustrossi või siis seinaredeli piirde jaoks.

ORIMA AVARIIREDELID

Eriolukorras võib aknaid ja rõdusid kasutada varuväljapääsuna. Kuid juhul kui aknad on väga kõrgel maapinnast ja neid ei saa kasutada varuväljapääsudena, muutub aktuaalseks avariiredelite paigaldamine. Vastavalt euroopa ehitusnormidele eramajadel peavad olema avariiredelid, kui elutubade aknad asuvad kõrgemal kui 3,5 m maapinnast. Ka soovitatakse paigaldada avariiredelid akende alla seintele, et ka väikesed lapsed saaksid eriolukorras õnnelikult majast lahkuda.
Avariiredeli saab kergesti kokku panna ORIMA redelimooduleist, kasutades spetsiaalseid kinnitusi ja detaile. Soovitav on paigaldada avariiredel akna alla, et juurdepääs redelile oleks mugavam.

ORIMA KATUSEREDELID

Seinaredelilt ja katuseluugist peab olema ohutu käik suitsulõõri juurde ja ka teiste teenindavate objektide juurde.  ORIMA moodulredelitest on võimalik kokku panna kindla ja vastupidava käigu järsu katuse jaoks, mida võib kergesti kinnitada katuseroovi külge, kasutades seejuures spetsiaalseid kinnitusdetaile. Katuseredel peab alati olema kindlalt kinnitatud katuse külge.

Hooned, mis on kõrgemad kui 2 korrust, peavad olema varustatud teise kategooria katuseredeliga, kooskõlas CE normidega. See peab olema piisavalt tugev, et julgestustross kannataks välja täiskasvanud inimese koormust.

Orima seinaredelid

Orima evakuatsiooniredelid

Orima katuseredelid

Turvarööpad